Mitä on OMT fysioterapia?

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys Somty ry määrittelee OMT fysioterapian näin:

"Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä."

 

Itselleni OMT koulutus, pitkä työkokemus ja lukuisat lisäkoulutukset ovat antaneet mahdollisuuden katsoa asiakkaan tilannetta sekä kokonaisvaltaisemmin että spesifimmin. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa ihmisen elämätilanteen huomioimista ja analyysiä siitä, miten esim. muut sairaudet tai vanhat vammat vaikutusta tämän hetkiseen oirekuvaan.

Spesifisyys tarkoittaa tarkkaa ja huolellista asiakkaan haastattelua ja alkututkimusta, jolloin todella päästään heti hoitamaan ongelman ydintä.

K17.jpg

 

Teen paljon manuaalista terapiaa (esim. lihasten ja nivelten käsittelyä), mutta vähintään yhtä suuressa roolissa on ns. terapeuttinen harjoittelu. Terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa minulle taas kerran huolellista alkututkimusta, jossa määritellään esim. mistä syystä jokin kehon osa kuormittuu liikaa ja harjoittelulla pyritään tätä sitten korjaamaan. Harjoittelu voi näin ollen olla joko lihasten vahvistamista, liikkuvuuden parantamista tai liikekontrollin, koordinaation ja tasapainon harjoittelua. Joskus harjoittelun tavoitteena on päästä eroon pelosta, jota kipu on aiheuttanut tai sitten harjoittelun avulla voidaan uudelleen kouluttaa aivoja hahmottamaan kehoa paremmin tai rauhoittamaan herkistyneen kipujärjestelmän toimintaa.